Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotace pro začínajíí včelaře

V roce 2011 jsem měl možnost čerpat dotaci na zařízení včelstev a pomůcek pro začínající včelaře.

číslo podprogramu: PF 08-1- podprogram pro začínající včelaře

Program podpory „začínajících včelařů“ se realizuje již od roku 2006. Do dnešní doby doznal tento program několika změn - v podobě převedení z kapitoly ORJ 70 do rozpočtu Programového fondu ZK a od roku 2009 se začaly podávat žádosti elektronicky v souboru 602 XML Filler. O program jako takový je neustále velký zájem ze strany nových – začínajících včelařů. Finanční podporou nákupu základního (nástavkové úly) a doporučeného vybavení (mimo včelstva se jedná i o ochranný oblek, kuklu, rukavice, včelařský dýmák, rozpěrák, rojáček, včelařský drátek a zatavovač mezistěn) se tak daří nejen rozšiřovat členskou základnu o nové mladé včelaře, ale i zajišťovat opylovací službu v rámci většího rozložení na celém území Zlínského kraje.

Způsobilost žadatele:

1.  Žadatel o podporu musí splňovat následující základní podmínky:

·         být fyzickou osobou s trvalým pobytem na území Zlínského kraje,

·         dosáhnout věku 18 let,

·         k písemné žádosti doložit samostatně:

      příl.č. 1 – Kontrolní seznam (slouží pro hodnocení žádosti),                                     

       příl.č. 2 – Čestné prohlášení (kontrola, zda žadatel nežádá o stejnou podporu

       z jiných veřejných zdrojů),  

       příl.č. 3 - Prohlášení o vedení zkušeným včelařem (potvrzuje zájem žadatele a

       udržitelnost projektu)

·         nevlastnit do doby podání žádosti žádné úly ani včelstva;

·         být přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu (nepůsobit jako prostředník);

·         žadatel nemusí být v době podání žádosti o podporu členem ZO ČSV, o.s., ale v případě výběru žadatele k získání podpory je třeba, v závěrečné části projektu doložit společně s vyplněným formulářem Závěrečná zpráva a fotokopiemi účetních dokladů i potvrzení ZO ČSV,o.s. o tom, že podal přihlášku - nebo je již členem ZO ČSV,o.s.(garance udržitelnosti projektu a efektivity poskytnutých veřejných finančních prostředků)

 

2.  Žadatel je oprávněn předložit žádost o poskytnutí podpory na základě Výzvy, jestliže:

a)     ve všech částech formuláře „Žádost o poskytnutí podpory“, uvede úplné a pravdivé požadované údaje,

b)    má zajištěny finanční zdroje na spolufinancování projektu ve stanovené výši,

c)     nepožádal o stejnou podporu podle pravidel nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění

 

1.     Žadatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli podpory (Zlínský kraj) veškeré změny v údajích, uvedených v žádosti o poskytnutí podpory v průběhu jejího posuzování,

Celková výška mě poskytnuté dotace byla 10000,-.

Myslím si tedy, že je to ideální způsob, jak přivést mezi stárnoucí komunitu včelařů mladou krev.

Pokud by jste měli někdo zájem o poskytnutou dotaci, která je i v roce 2012, a nevěděli si s něčím rady, kontaktujte mě mailem, popř. telefonem. Rád Vám s touto dotací pomůžu.

 

s pozdravem Jindřich Stodůka